astroloji neden bilim değildir?
Astroloji neden bilim değildir?

Yıldızların ve gezegenlerin yeryüzünde kimi etkiler yarattığını kabul eden ve bu kabule dayalı olarak geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunan astroloji bir tür falcılık sanatı olarak kabul edilir.

Altı bin yıllık bir tarihe sahip olan astroloji her zaman insanlığın ilgisini çeken bir alan olmuştur.

Birçok insanın hayatının bir parçası olan astrolojinin bir bilim olup olmadığı zaman zaman gündeme gelen bir konudur.

Tabi bu konuda bazı araştırmacılar; astroloji’nin bilim olduğunu savunuyor olsa da, gerçekten de astroloji bilim olabilir mi ?

 Astroloji Bir Bilim Midir?

Astroloji bir bilim değildir. Aksine bilimsel gerçekliğe sahip olmayan bir ”sözde bilim” olarak değerlendirilir.

Bilimin standartlarını taşımadığı ve bilimsel araştırmalarla desteklenmediği halde bilim adı altında sunulan çeşitli bilgi, inanç ve uygulamalar sözde bilimin kapsamına girer.

Astroloji de bu anlamda bilime duyulan güvenin yanlış şekilde kullanılması sonucunu doğuran bir sözde bilimdir.

Astroloji Neden Bilim Değildir?

bilim
Astroloji neden bilim değildir?

Bilim, birtakım yöntemler ve deneylerle elde edilen düzenli ve tutarlı bilgidir. Bilim; nesnel, sistematik, ampirik ve sınanabilir olmalıdır.

Ayrıca bilimde genel geçer, dogmatik bilgiler söz konusu olmayıp her daim değişen, gelişen ve sistemli şekilde ilerleyen bilgiler vardır. Astroloji ise bu nitelikleri taşımaz.

Astroloji, varsayımlar ve gelenekselleşmiş bazı düşüncelerden oluşur. Bu yüzden ilerlemenin aksine aynı bilgiler etrafında şekillenen bir kısır döngü söz konusudur.

Üstelik astroloji, kaynak olarak kabul ettiği gök cisimlerinin birçoğuna bünyesinde yer vermeyip tahminlerini yalnızca belli başlı gök cisimleri etrafında oluşturur.

Yeni keşfedilen yıldızlar, gezegenler veya güneş sistemleri de kendilerine astroloji içinde yer bulamaz. Ayrıca astrolojide bir tutarlılık söz konusu değildir.

Her astrolog olayları kendi bakış açısıyla yorumladığı için gökyüzündeki hareketlerin yeryüzünde somut karşılıkları olduğunu kabul etmek doğru olmaz.

 Astroloji Neden Bu Kadar Popüler?

astroloji
Astroloji neden bilim değildir?

Bilim olmadığı açıkça gözlenebilen astrolojinin hayatın içine nasıl bu kadar nüfuz ettiği kafa karıştırıcı bir noktadır.

İnsanların her zaman için kendileri hakkında bir şeyler duyma isteği, bu duruma sebep olarak gösterilebilir.

Ayrıca gelecek hep kapalı bir kutu olduğundan bir şekilde bilinmek istenmesi doğal karşılanmalıdır.

Astroloji ve diğer tüm falcılık sanatları geleceğe dair yürüttükleri tahminlerle insanların ilgisini çekmiş, onları bu tahminler üzerinden planlar yapmak konusunda teşvik etmiştir.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir