19 Mucizesi ve Atatürk
19 Mucizesi ve Atatürk

19 sayısının sırrı hakkında çok fazla araştırma yapanlar bu konu üzerine kafa yoranlar var. 19 sayısı ve mucizeleri ile ilgili yapılan araştırmaların kökeni geçmişe dayanıyor. Bilhassa Müslümanlık ve Yahudilik dinlerinin kutsal kitaplarında bu sayı üzerine yapılmış çalışmalar mevcut.

Kur’an-ı Kerim 74. Sure olan Müddessir Suresi’nin 30.ayetinde 19 sayısı birebir geçmektedir. Bu ayeti takip eden 31. Ayette geçen “Bekçi Meleklerin sayısı” ifadesinde belirtilen sayının bir önceki ayette geçen 19 olduğu ifade edilmektedir.

Mucizevi bir sayı olduğu iddia edilen 19 sayısıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına baktığımızda yine birçok ilginç bilgiler karşımıza çıkıyor.

Bu ilginç sayılabilecek rakamsal benzerlikleri bir araya getirmeye çalıştık. Buna göre 19 mucizesi ve Atatürk ile ilgili olarak tarihteki gerçeklikler şu şekilde sıralanabilir.

 1. İlk olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum ve ölüm yıllarına bakabiliriz. Atatürk 19. Yüzyıla 19 sene kala doğmuştur. Bunun yanında Rumi Takvime göre 1881 senesinin karşılığı 1297’dir. 1297 sayısının rakamları toplamını aldığımızda 19 sayısına ulaşılmaktadır.
 2. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği 1938 senesine bakıldığında ise yine 19’un katı bir sayıdır. 19. yüzyıla girildikten sonra 2 defa 19 sene geçtikten sonra vefat etmiştir. Vefat ettiğinde 57 yaşındaydı ve bu sayıda 19’un katıdır.
 3. 10 Kasım günü saat 09:05’de vefat etmiştir. Buda gün olarak 10 saat olarak 9 sayılarının toplamı yine 19 sayısı olarak karşımıza çıkmaktadır.
 4. Mustafa Kemal Atatürk ismindeki harflerin toplamı 19’dur.
 5. Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfus cüzdanı numarası 993814 sayısı 19’un katı bir sayıdır.
 6. Atatürk vefatından önce bıraktığı miras 19.000 TL’dir.
 7. Millî mücadeleyi başlattığı Samsun’a çıkışı 19 Mayıs 1919 senesidir.
 8. Çanakkale Savaşı’nda kurduğu tümen 19. Tümendir. Bunun dışında 38. Piyade alay komutanlığı ve 57. Piyade alay komutanlığı yapmıştır. 57. piyade alayı Mustafa Kemal önderliğinde yaptığı kahramanlıklarla savaşın seyrini değiştiren alay olarak tarihe geçmiştir.
 9. Tarihe geçen “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sözü 19 harften oluşmaktadır.
19 Mucizesi ve Atatürk
19 Mucizesi ve Atatürk

Doğru Bilinen Yanlışlar

Kimilerine ilginç kimilerine tesadüf gelse de bütün bunlar Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı incelendiğinde karşımıza çıkan rakamsal gerçekler. Bunların dışında yine 19 Mucizesi ve Atatürk ile ilgili ortaya atılan yine benzeri ifadeler var.

Ancak bunlar teyit.org sitesi tarafından incelenmiş ve belgelere dayalı olarak bazı ifadelerde hata olduğu tespit edilmiş.

Şimdi internette çoğu defa paylaşılan ama teyit.org tarafından doğru olmadığı ispatlanan Atatürk ve 19 sayısı ile ilgili söylenenlere bakalım.

 • Atatürk’ün nüfus kütük sayısının 19 olduğu paylaşımları yapılmıştı. Atatürk’ün nüfus cüzdanına bakıldığında kütük numarasının 19 sayısı değil 44 olduğu görülmektedir.
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün harp okulunu 20. Bitirdiği daha sonra 1 kişinin yabancı uyruklu olduğu için sıralamadan çıkarıldığını ve 19. Olarak mezun olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Ancak bu bilginin hatalı olduğu tarihsel kayıtlara bakıldığında Atatürk’ün harp okulunu 8. bitirdiği görülmektedir.
 • Atatürk 19 Mart 1916’da Tuğgeneral olmuştur. Yine teyit.org tarafından yapılan incelemede Genelkurmay Başkanlığı’nın sitesinde Atatürk’ün Tuğgeneral olduğu tarihin 1 Nisan 1916 olduğu tespit edilmiştir.
 • Mustafa Kemal Atatürk Samsun’da 19 gün kalmıştır bilgisi de yine yanlış bir bilgi olduğu belirtilmiştir. Kaynaklara göre Atatürk Samsun’da 26 gün kalmıştır.
 • Samsun’a giden Bandırma gemisinde 19 kişi oldukları bilgisi paylaşılmıştı. Tarihçi Murat Bardakçı’ya göre Bandırma gemisinde 48 kişi olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu yanlış ifadelerin bilgi paylaşımının böylesine hızlı ve çok sayıda olduğu bir dönemde oluşabilmesi doğaldır. Bazı bilgiler yeterince araştırılmadan paylaşılabiliyor. Yeterince araştırılmadan paylaşılan bilgiler doğru kabul edilip hızlı bir şekilde yayılabiliyor.

Bu anlamda 19 mucizesi ve Atatürk başlığı altında verilen ve yayılan bilgilerde bazı hatalar olduğu bir gerçek. Bu hatalar gerek tarihçiler gerekse araştırmacılar tarafından düzeltiliyor. Ancak 19 sayısı ile ilgili diğer bilgilere baktığınızda birçok bilginin doğrulandığını da görüyorsunuz.

Sonuç

19 Mucizesi ve Atatürk
19 Mucizesi ve Atatürk

Aslında bu fikirlerin kaynağı çok eski yıllara dayanır. Geleneksel Arap alfabesinde bulunan kelime, harf ve cümlelerin matematiksel değerlerini hesaplayarak farklı anlamlar çıkarma tekniğine “Ebced tekniği” adı verilir.

Diğer yandan Pisagor’da evrenin anlamını çözmeye çalışırken harfler ve sayıların dilini daha iyi anlamak için “Kalde alfabesini” geliştirmiştir. Bir taraftan numeroloji de evrende gerçekleşen her şeyi sayısal ifadelerle açıklamaya çalışan bir yöntemdir.

Numerolojiye göre her olay matematiksel bir düzen içerisinde meydana gelir ve evrende bulunan bu gizli sistem çözülebilir. Görüldüğü gibi 19 mucizesi ve atatürk dışında doğa olaylarının kökenleriyle ilgili olarak matematiksel ifadelerin gücüne inanan kişiler tarihin her döneminde olmuştur.

Evrenin ve olayların belirli bir düzeni var ise bunun matematik aracılığı sağlanması tezi kimilerine göre mantıksız gelmekle beraber kimse bu tezleri tamamen reddetmemektedir. Bir açık kapı bırakmaktadır.

Bakalım araştırmalar sürüp o açık kapıdan içeri girildikçe göreceklerimiz daha bizi ne kadar şaşırtacak.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir