Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

Manipüle ne demek? Sorusuna kısaca şöyle yanıt verebiliriz:

Manipüle; birini –negatif anlamda– etkilemek anlamına gelir. Bu kelime, ‘hileli yönlendirme’ mânâsında da kullanılır. Manipüle TDK anlamı itibariyle ‘görüş dayatma’ şeklinde de karşılık bulur.

Manipüle Etmek Ne Demek?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

Diller arası kelime geçişleri, modern dünyanın getirilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Türkçeye Latinceden giren birçok kelime bulunuyor ve manipüle kelimesi de onlardan biri.

Manipüle etmek nedir? Sorusunun cevabını şöyle de verebiliriz:

Birinin kendi arzularını, isteklerini, doğrularını, değer yargılarını başkasına dayatması, zorla kabul ettirmesidir. Başkasının isteklerini ve düşüncelerini yönlendirmeye, değiştirmeye çalışması manipüle etmektir.

Manipüle Ne Demek TDK?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek? TDK

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre manipüle; etkileme, tesir altında bırakma, sevk etme, yönlendirme gibi anlamlar taşır.

Ayrıca TDK’da manipülasyon şöyle tanımlanmıştır:

‘Anlam karmaşasına yol açmak suretiyle konuyu bir yerden başka yere getirmek, konunun amacını ve seyrini değiştirmek.’

Yani kişinin çeşitli argümanlar yardımıyla, karşısındakinin fikirlerine müdahale etmeye çalışması ve onları başka düşüncelere itmesidir.

Manipülasyon Nedir Anlamı?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

İnsanları kendi menfaatleri için kontrol etmenin ve kullanmanın üstü kapalı biçimi, ‘manipülasyon’ olarak adlandırılır.

Bir kişinin kendi görüşlerini başkasına benimsetme çabası, zihin oyunlarıyla onları etki altına almak için uğraşması ‘manipüle etmek’ diye tanımlanır.

Bilgileri; çıkarma, ekleme ve benzeri yöntemlerle değiştirme de manipüle etmek nedir? Sorusunun bir başka cevabıdır.

Ekonomik Açıdan Manipülasyon Ne Demek?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

Finansal bakımdan manipüle nedir? Sorusu şöyle cevap bulur:

İnsanları kandırmak suretiyle bir menkul kıymetin satılmasına, alınmasına yönelik teşvikte bulunmaktır.

Menkul kıymet piyasalarında talep ve arzın karşı karşıya gelip fiyatları belirlemesine olan işleyişi, finansal manipülasyon teknikleri ile kasıtlı olarak engellenir.

Psikolojik Manipülasyon Ne Demektir?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

İnsanları istemedikleri halde, kendi bilgileri dışında etkilemeye, farklı alanlara yönlendirmeye psikolojik manipüle denir.

Bu, kişilerin davranış ve davranış biçimlerinde birtakım farklılıklara yol açar. Örneğin; asla yapmam dediği şeyi yapabilir, sevdiği bir şeyden nefret eder hâle gelebilir vb.

Tıbbi Açıdan Manipüle Etmek Ne Demek?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

Tıp alanında manipülasyon bir fizik tedavi yöntemidir.

Omurga kilitlenmesi, boyun ve bel fıtığı gibi sorunlarda yaygın olarak tercih edilir. Masaj ile ilgisi yoktur.

Fotoğrafçılıkta Manipüle Nedir?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

Fotoğrafta manipülasyon yöntemleri ise istenilen değişikliklerin uygulanması için gerçekleştirilen düzenleme işlemleridir.

Bu, ‘photoshop‘ ile de örneklendirilebilir.

Spekülasyon ve Manipülasyon Arasındaki Fark Nedir?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) mevzuatınca, manipülasyon yapmak suç kabul edilir. Fakat spekülasyon serbest olup, yasal yönden sakınca teşkil etmez.

Spekülasyon; ilerleyen süreçte oluşması muhtemel fiyat hareketleri üzerinden kâr elde etme çabasıdır.

Manipülatif İnsan Nasıl Anlaşılır?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

Bu kişilerin gözlem yeteneği gelişmiştir. Önce muhatabını konuşturur ve onun hakkında detaylı analiz yapar. Böylece kişiliğiyle ilgili birtakım ipuçlarına erişir.

Ardından, onun korkularına ve zaaflarına dair bilgi edinir. Çünkü bunlardan yararlanacak, zayıf noktalarını kullanarak onu etkilemeye çalışacaktır.

Bu yüzden manipülatif kişiler genellikle ortamda sessiz kalmayı tercih eder. İnsanları dikkatli bir şekilde inceler ancak tabii ki bunu çaktırmaz.

Ayrıca manipülatif kişiliğe sahip olanlar kendini dış görünüşüyle de belli eder. El-kol hareketleri, beden dilleri baskılayıcı ve agresiftir.

Vurma, sarsma gibi hareketlere de rastlanabilir. Fiziksel şiddete eğilimli olan bu kişiler, üste çıkmak için her yolu deneyebilir.

Manipülatif Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

Manipülatif kişilik özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Akıl oyunlarını severler.
 • Başkalarını kontrol etmek isterler.
 • İkna yetenekleri güçlüdür.
 • Suçluluk hissettirir.
 • Fedâkârlık yapmaya zorlar.
 • Kolayca yalan söyleyebilirler.
 • Sinsi, tedbirli ve kurnazdırlar.
 • Agresif manipülasyon sırasında kişi sesini yükseltir ve karşısındakini bastırmaya çalışır.

İkna edebilmek için bezdirme ve sindirme gibi yöntemlere başvurur.

 • Öte yandan bu kişiler düşünerek hareket eder, her adımını yere sağlam basmak için temkinli olurlar.
 • Başkalarının güçsüzlüğü onları mutlu eder.
 • İnsanları açıkça eleştirmekten çekinmezler.

Onlara göre, kendi düşünceleri dışındaki tüm görüşler yanlıştır.Kendisine uyum sağlamayan kişiye tahammül gösteremezler.

 • Herkesi demotive eder, moral bozarlar.
 • Sınırlara saygı duymazlar.
 • Dedikodudan, kaostan beslenirler.
 • Haksız olduklarını, hata yaptıklarını kabul etmezler.
 • Gerçeği çarpıtarak yansıtırlar.

Manipülasyon Teknikleri Nelerdir?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

Manipüle etmek ne demek? Sorusunun cevabını verdikten sonra, bunun hangi yöntemlerle yapıldığından bahsedelim:

 • Yalan söyleme,
 • Konuyu değiştirme,
 • İnkâr etme,
 • Mahrum bırakma,
 • Salt beyin yıkama,
 • Egoyu okşama,
 • Duyguları kullanma,
 • Yanlış olana yönlendirme,
 • Provokasyon,
 • Aşağılama,
 • Duygusal şiddet.

Manipülasyon Örnekleri Nelerdir?

Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?
Manipüle Ne Demek? Manipüle Etmek Ne Demek?

Son olarak, manipüle ne demek? Sorusuna verdiğimiz cevapların daha iyi anlaşılması için konuyu bir örnek ile bağlayalım istedik:

Meselâ bir ülke düşünelim. Toplum açlık sınırında yaşıyor. Asgarî ücret çok düşük ve ekonomi berbat.

Bu insanların tek derdi hayatta kalabilmek. Ne yazın güzel bir tatil yapabiliyorlar; ne de tiyatro, sinema, konser ve benzeri sosyal etkinliklere katılım sağlayabiliyorlar.

Ancak iktidar, bu duruma çözüm bulamıyor olmasını hep farklı sebeplere bağlıyor. Yani kendi suçunu kabul etmiyor, vatandaşlar üzerinde algı oluşturuyor.

Örneğin; ‘tüm dünya şu an böyle’ ve benzeri söylemlerde bulunuyor. İşte bu, siyasal ve finansal manipülasyon olarak tanımlanabilir.

Verdiğimiz bu örnek çok tanıdık geldi değil mi? 🙂 Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım…


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir