Apartman Karar Defteri Nedir?
Apartman Karar Defteri Nedir?

Bu yazımızda Kat Mülkiyeti Kanunu ile zorunlu hale getirilen apartman karar defteri nedir?, içeriği nedir?, Apartman defteri nasıl yazılır? detaylarıyla bunu inceleyeceğiz. Öyleyse Apartman Karar Defteri Nedir? sorusuyla başlayalım.

Apartman Karar Defteri Nedir?

Apartman karar defteri, apartmanlarda veya sitelerde düzenlenen toplantılarda alınan kararların eksiksiz bir şekilde işlenmesi gereken deftere denir.

Herhangi bir defter, apartman karar defteri olarak kullanılamaz. Apartman karar defteri notere onaylatılmalı ve alınan onayın ardından kullanılmalıdır.

Apartman Karar Defterinin İşleyişi

Apartman yönetimi tarafından yürütülen toplantılarda alınan bütün güncel kararlar, apartman karar defterine yazılmalıdır. Bunun yanı sıra, apartman veya site ile ilgili tüm gelir ve giderler de eksiksiz olarak bu deftere işlenmelidir.

Bir apartman defteri tamamen doldurulduğunda, yeni bir defter oluşturulmalı ve tekrar onaylatılmak üzere notere götürülmelidir. Toplantılarda kesinleşen veya yönetimin aldığı tüm yeniliklerin, karar defterine işlenmesi zorunludur.

Apartman Karar Defterinde Alınan Kararlar Esastır

Karar defteri, alacak ve verecek işlemleri baz alındığında, kat malikleri açısından delil ve yasal bir dayanak teşkil edecek niteliktedir. Bu sebeple mali işlemlerin, eksiksiz bir şekilde apartman karar defterine işlendiğinden emin olunmalıdır.

Ortam yaşam alanları ile ilgili kararlar, apartman kuralları ve varsa spor salonu, havuz gibi ortak kullanım alanlarının kuralları, toplantılarda tartışılacak karar defterine işlenir. Karar defterine işlenen kurallara ve hükümlere, tüm apartman sakinlerinin uyması zorunludur.

Kurallara uymayanlar hakkında, apartman yöneticisi karar defterindeki hükümleri referans alarak dava açabilir. Bunun sonucunda apartmandan uzaklaştırma almak gibi pek çok cezaya maruz kalınabilir.

Apartman Karar Defteri Nasıl Yazılır?

Apartman karar defterinde, apartmanda yaşamını sürdürenler kat maliklerini ilgilendiren önemli bilgiler yer alır. Defterin sorumluluğu tamamen yönetici sıfatına sahip kişiye aittir.

Defterin işlenmesi, korunması ve saklanması gibi temel hususlardan yönetici sorumludur. Karar defterinde yapılacak etik olmayan değişiklerde, yönetici tam sorumlu olarak kabul edilir.

Apartman Karar defterinin içeriği şu şekildedir;

  • Yönetim Seçimi,
  • Apartman yönetimi ile kat malikleri arasında yapılan toplantılarda kabul gören ve kesinleşen kararlar,
  • Toplantılarda yapılan oylamalar,
  • Uygulama sonuçları ve bu doğrultuda alınan kararlar,
  • Oylama sonucu kabul edilen işin ayrıntıları ile belirtilmesi,
  • Karar defterinin yılsonunda kapatıldığını gösteren ibare,
  • Yılsonu yönetici notu,

Apartman karar defteri, herkesin kolay bir şekilde okuyabileceği yazı stili ile yazılmalıdır. Kabul edilen ve karar defterine işlenen kararlara sadık kalınmalı, daha sonradan değiştirilmemelidir. Karar defteri uygun bir alanda muhafaza edilmeli, zarar görmesi engellenmelidir.

Tamamen titizlikle ve tüm ayrıntılara dikkat edilecek şekilde bir yazım dili tercih edilmelidir. Alınan hükümlerde ve kurallarda açık bırakılmayacak şekilde tüm ayrıntılar teker teker deftere işlenmeli, daha sonra oluşabilecek herhangi bir karışıklığın önüne önceden geçilmelidir.

Karar defterinde yapılan her hata, yöneticinin sorumluluğundadır. Bu sebeple, karar defterini muhafaza etmek ile yükümlü olan yöneticiler, karar defterine yazılacakları dikkat ve özenle seçmelidir. Dikkat ve özenle tutulmayan karar defteri, yöneticiye büyük problemler çıkarabilir.

Apartman Karar Defteri Nedir?
Apartman Karar Defteri Nedir?

Apartman Karar Defteri Kaybolursa Ne Yapılır?

Karar defterinin korunması, muhafaza edilmesi, saklanması ve diğer tüm sorumluluklar apartman yöneticisine aittir. Apartman karar defteri çeşitli nedenlerden dolayı kayıp edilirse, yenisi oluşturulmalı ve noter onayı tekrar alınmalıdır.

Kaybolan defterde yazılı olan ve kesinleşen kararlar, deftere yeniden işlenmelidir. Apartman arasında anlaşmazlık çıkması durumuna karşı eski defterdeki kararların yeniden görüşülmesi ve onaylatılması gerekir.

Apartman defterinin yönetici tarafından her yılsonu kapatılması ve ilgili finans evraklarının farklı bir dosya içerisinde saklanması zorunludur.

Eğer yönetimi elinde bulunduran ve karar defterini işlemek ve saklamak ile yükümlü olan kişi, yılsonu kapama ve finansal evrakların saklanması işini yapmazsa, Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan 33. madde hükmünde cezalandırılır.

Apartman karar defteri nedir? sorusuna cevaben aktardığımız detaylar bu şekildedir.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

2 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Apartman karar defteri eski yönetici tarafından muhafaza edilmemiş. Kat malikleri icin Yeni karar defteri nasil çıkartılır?

    1. Eski yöneticinin karar defterini ibraz etmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunarak, akabinde yeni bir karar defteri alınıp notere tasdik edilmesi gerekmektedir.