Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir
Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Bir şirketin kuruluş şekline bağlı olarak iki farklı şekilde inceleme yapabilmek mümkün olur. Bunlardan birisi limited şirketi sıfatını alırken bir diğeri ise anonim şirketi sıfatını alır.

Limited Şirketi Nedir? ve Limited Şirket Özellikleri Nelerdir? gibi konular yatırımcıların en çok merak ettikleri alanlardan birisidir.

Öyleyse vakit kaybetmeden hemen açıklayalım.

Limited Şirketi Nedir?

Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir
Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Limited şirketi(Kısaca LTD. ŞTİ.): Bir ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek oluşturdukları şirket şeklidir. Bir ticaret unvanı altında kurulan bu şirketin ortakları sorumluluğu paylaşır.

Esas sermayesi belli olan ve ortaklarının yer aldığı şirket türüdür.

Limited şirket özellikleri bakımından anonim şirketten ayrılır. Kanun açısından yasak olmayan her türlü ekonomik kazanç bu şirket türünün alanına girer.

Limited Şirketin Ortak Sayısı

Limited şirket sıfatı altında faaliyet gösteren bir kurumun maksimum ortak sayısı 50 olarak belirlenmiştir. Ancak limited şirket kurabilmek için tek ortak bulmak bile yeterli bir kriterdir.

Şirketin ortakları borçlardan muaf tutulurlar. Limited şirket sıfatı ile faaliyet gösteren bir kurumun ortakları sadece kendi sermayeleri kapsamında yer alan ödemeleri yapmakla yükümlüdür.

Şirket sözleşmesinde yer alan ek ödemeler ve yan edim yükümlülükleri de ortaklar tarafından yerine getirilmesi gereken sorumlulukların içerisinde yer alır.

Limited şirketin özellikleri gereği bu ve bunun gibi birçok faktör ortakların sorumluluklarını belirler.

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?
Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Şirket sıfatı kazanmış olan bir kurumda Limited Şirket Özellikleri şunlardır;

 • Gerekli sermayenin minimum 10.000 TL olması,
 • En az 1, en fazla 50 tüzel kişinin ortaklığı ile kurulabilmesi,
 • Payların 25 ve katları şeklinde dağıtılması,
 • Şirket ortakların sorumluluklarının taahhüt ettikleri kadar olması,
 • Ticari itibar ve emeğin sermaye olarak konulamaması,
 • Kâr ile beraber diğer hakların da ortaklara payları doğrultusunda paylaştırılması,
 • Ortakların tahvil çıkarma ve hisse senedi gibi yetkilerinin bulunmaması şeklinde sıralanabilir.

Limited şirket olarak faaliyet gösteren bir kurum, bu özellikleri taşıyor olmalıdır.

Limited şirketlerde ortakların adları ve adresleri gibi kişisel bilgilerin yer aldığı bir “pay defteri” bulunur. Esas sermaye paylarının devirleri ve payların bölünmesi gibi işlemlerin tamamı bu deftere geçirilmelidir.

Limited Şirketlerde Yönetim

Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?
Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Limited şirket statüsünde yer alan bir kurumun yönetim şekli de özelliklerine bağlıdır. Temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenen şirket yönetimi, müdür sıfatında olan bir ya da birden fazla ortak tarafından gerçekleştirilir.

Limited şirketi içerisinde yer alan en az bir ortağın müdür sıfatında görev alması zorunludur. Şirketin birden fazla müdürünün olması durumunda ise, müdürlerden biri şirket genel kurulu tarafından başkan olarak atanır.

Hiyerarşi ile yönetim limited şirketinde söz konusudur. Limited şirketlerinde ortaklara verilecek olan unvanlar da belirli kriterler kapsamında hayata geçirilir.

Limited Şirketlerde Unvan

Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?
Detaylarıyla Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Bir limited şirket içerisinde ortakların alacakları unvanlar şunlardır;

 • Tacirin kimliği,
 • İşletmenin büyüklüğü,
 • İşletmenin önemi,
 • İşletmenin finansal durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Şirket içerisinde yer alacak olan unvanların kamu düzenine ve ticari ahlaka aykırı olmaması gerekir. Limited şirketi içerisinde unvan sahibi olacak kişinin ülke değerlerini kullanabilmesi için ilgili bakanlıktan izin alması gerekir.

Ticaret unvanı içerisinde işletme konularından en az birisinin yer alması zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin isimlerinin kısaltması gibi faktörler işletme isminde kullanılamaz.

Ticaret sicilinden silinmiş olan bir ismin, üzerinden 5 yıl geçmediği sürece başka bir limited şirketi tarafından kullanılabilmesi söz konusu değildir.

Bir limited şirketinin ismi belirlenirken özgün ve daha önce kullanılmamış olması şartı aranır. Şirketteki pay sahiplerinin alacakları unvanlar ise, hiyerarşi bazında belirlenir.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir