İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?
İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon kelimesini daha önce ya duymuşsunuzdur ya da bu yazı ile beraber ilk kez duyacak olabilirsiniz. Genelde bu kelime çeşitli işletmeler tarafından kullanılır. Kullanılmakla da kalmaz hatta uygulanır bile.

İnovasyon kelimesi Latin kökenlidir. TDK karşılığı ise “yenileşim” demektir. Daha da detaylandıracak olursak; İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İşte detaylar…

İnovasyon Nedir?

İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?
İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon “değişik, farklı, yenilik, yenilikçilik” anlamlarına gelir. Yani yeni fikirler üretmek ve bu fikirleri geliştirip uygulamaktır.

Genelde bu fikirler daha önce çözülmemiş olan mevcut sorunları çözmek ya da daha önce karşılanmamış olan ihtiyaçları karşılamaktır.

Daha da anlaşılır kılacak olursak şunları söyleyebiliriz; inovasyonda, var olan pek çok ürün ve hizmeti daha anlaşılır, daha anlamlı, daha işe yarar, daha özel ve daha güzel hale getirmek amaçlanır.

İşte bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve en önemlisi ortaya bir ürün ve hizmet çıkarılması, bu ürün ve hizmetlerin satışa sunulması ile inovasyon yapılmış olur.

Örneğin; Verimli patates ve domates tohumları ya da Omega-3’lü yumurtaları üreterek satışa sunan firmalar diğer firmalara nazaran daha çok öne çıkar ve daha fazla avantaja sahip olur. Haliyle bu firmalar kendine daha fazla müşteri çeker vaziyete gelir.

Böylelikle daha çok ürün satmış ve daha fazla kar elde etmiş olurlar. Bu da firmaların daha kalıcı ve ömürlerinin daha uzun olmasını sağlar.

Aslında inovasyonun olduğu bir yerde refah da vardır. Bir ülkedeki işletmeler inovasyonu ne kadar çok uygularsa o ülke buna paralel olarak refaha ulaşır. Bir toplumun kalkınması inovasyona bağlıdır.

Peki, inovasyon çeşitleri nelerdir? Bir de bu konuya açıklık getirelim.

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?
İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyon çeşitlerini 5 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;

  1. Ürün İnovasyonu,
  2. Pazarlama İnovasyonu,
  3. Hizmet İnovasyonu,
  4. Organizasyonel İnovasyon,
  5. İş Modeli İnovasyonu.

Bu 5 başlığı teker teker açıklamakta büyük yarar var. O halde ilkiyle başlayalım.

Ürün İnovasyonu

Ürün inovasyonuna örnek verecek olursak son zamanlarda sıkça karşılaşmış olduğumuz elektrikli diş fırçalarını verebiliriz. Baktığımızda hem elektrikli diş fırçası hem de normal diş fırçası dişleri temizlemek bakımından aynı işlevi görmektedir.

Peki, elektrikli diş fırçalarını bu kadar öne çıkaran nedir?

Tam olarak şudur; elektrikli diş fırçaları teknolojinin nimetlerinden istifade edilerek insanlarla etkileşim içerisinde olacak şekilde tasarlandılar. Bu elektrikli diş fırçalarını kullanan insanlar fırçayı dişlerine çok fazla bastırdıklarında fırça otomatik olarak durmaktadır. Bu, tam olarak geri bildirim oluyor.

Yazının en başında da söylediğimiz gibi var olan ürün ve hizmet geliştirilerek ve yenilenerek satışa sunulmaktadır. Bu konuya elektrikli diş fırçaları güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Pazarlama İnovasyonu

İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?
İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

Pazarlama inovasyonunda pazarlanacak olan ürün ya da hizmet eskisi ile farksız olabilir. Fakat burada önemli olan insanlara sunuluş şeklidir.

Örnek verecek olursak; bazı firmalar pazarlayacakları ürün ya da hizmetin yanına bir de hediye eklerler. Bunun yapılmasındaki en temel amaç müşteriyi ürüne ya da hizmete çekmektir.

Hizmet İnovasyonu

Bu inovasyon türü müşteriler için yeni hizmetlerin oluşturularak tanıtılmasını içerir. Kısacası müşteri tecrübesi etrafında döner diyebiliriz.

Organizasyonel İnovasyon

Genelde şirketler tarafından kullanılan bu inovasyon türü şirketler için tam bir kurtarıcıdır. Şirketler içerisinde hiyerarşi temelinde yapılan yenilikler ve değişiklikler organizasyonel inovasyondur.

İş Modeli İnovasyonu

İş modeli, firmanın tüketiciye ürünü veyahut hizmeti ne şekilde ulaştırdığı ve buna bağlı olarak nasıl gelir elde ettiğiyle alakalı bir inovasyon türüdür.

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?
İnovasyon Nedir? İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

İnovasyonun önemli olmasının nedeni durağanlığı reddederek sürekli yeniliği ve değişikliği savunmasıdır.

Diğer yandan şirketlerin üretim kapasitesinin ve satışlarının arttırılmasını sağlar. Satış sonrası geri bildirimlerin daha dinamik olması ve hizmet ağının genişletilmesini de sağlar. Kısacası hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynar.

Ayrıca ülkenin refah seviyesini arttırarak, toplumun kalkınması için önemlidir.

Bir içeriğimizi daha sonlandırıyorken; inovasyon nedir? İnovasyon çeşitleri nelerdir? İnovasyon neden önemlidir? Sorularını yanıtladık.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir