Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?
Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?

Safer ayı ne zaman 2022? Diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim: Kamerî takvime göre Safer ayı hicrî yılın ikinci ayıdır.

Muharrem ayından sonra, Rebî’ül-Evvel ayından önce gelen bir ay olup 2022 Safer ayı 28 Ağustos günüdür.

Peki; Sefer ayı nedir? gelin hemen detaylarıyla açıklayalım.

Safer Ayı Nedir?

Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?
Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?

Safer ayı hicrî ayların ikincisidir. Kelime anlamı itibariyle Safer;

 • Sarılık, sararmak,
 • Boş kalmak, boşluk,
 • İnsanın karnında yaşayan ufak kurt gibi mânâlara gelir.

Tarihteki büyük vebâ salgınlarından biri bu aya denk geldiği için, ‘sararma’ anlamı dolayısıyla böyle adlandırıldığı söylenir.

Ayrıca bu ay;Saferü’l-muzaffer‘ veya ‘Saferü’l-hayr‘ diye de bilinir.

İslâm tarihi bakımından Safer ayının önemi büyüktür. Pek çok önemli olay Safer ayında gerçekleşmiştir.

Örneğin;

 • Bi’rimaûne ve Recî‘faciaları,
 • Veddân Gazvesi,
 • Hayber seferi,
 • Sıffin muhârebesi,,
 • Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem)in kızı Zeyneb vâlidemizin vefatı bunlardan bazılarıdır.

Safer Ayı Belâ Ayı mıdır?

Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?
Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?

İslâmiyet’te bazı ayların ve günlerin mübârek olduğu bildirilmiş, bazı zaman dilimleri belirli ibâdetler için tahsis edilmiştir. Ramazan ayı ve aşûre gecesi bunlara örnektir.

Fakat; belâ ve musîbetler, doğal âfetler için husûsî olarak tahsis edilmiş bir zaman dilimi yoktur. Dolayısıyla; Safer ayı için mutlak surette belâ ayı’ demek doğru değildir.

Safer Ayı Uğursuz mu?

Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?
Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?

Safer ayı uğursuz mu? Diye merak edenler bunun asılsız bir inanış olduğunu bilmelidir.

İslâm dîni tebliğ edilmeye başlanmadan evvel Câhiliyye dönemindeki insanlar kendi bâtıl inanışları doğrultusunda Safer ayını uğursuz kabul ederdi. Onların dîninde de umre yapmak bir ibâdetti ancak Safer ayında yapılan umre büyük günahlardan biri olarak telakkî ediliyordu.

İslâmiyet’te ise, bu aya uğursuzluk atfetmenin doğru olmadığı bildirildi. Safer ayında umre yapmanın hiçbir sakıncası olmadığı hadîs-i şerifte beyan buyuruldu. (Bkz: Buhârî, Hacc bahsi.)

‘Safer ayında kıyılan nikâh uzun ömürlü olmaz, o ayda evlenenler kısa zamanda ayrılır. Bu ayda başlanan iş başarısız olur.’ Ve benzeri inançlar İslâmiyet’e aykırıdır.

Safer ayı uğursuz mudur? Diye düşünen kimseler Peygamber Efendimizin; ‘İslâm’da taşe’üm (uğursuz sayma, kötüye yorma) yoktur.’ Dediğini unutmamalıdır. (Bkz: Buhârî, Tıbb, 54. Numaralı Hadîs-i şerîf)

Başka bir hadîs-i şerîfte ise me’âlen; ‘Safer ayında uğursuzluk yoktur.’ Diye buyuruldu. Aynı hadîs-i şerîfte, baykuş ötmesinin uğursuz olmadığı ve eşyada uğursuzluk bulunmadığı bildirildi. (Bkz: Müslim, Selâm bahsi, 102. numaralı hadîs-i şerîf)

Görülüyor ki Safer ayı da, öteki aylar ve günler de uğursuz değildir. Bu konudaki vesîkalardan bir diğeri şöyledir:

 • Eski ümmetlerde bazı günler bazı kavimler için uğursuzdu. Fakat âlemlere rahmet Resûlullah efendimiz gelince, günlerin uğursuzluğu bitti. Bu ümmet için uğursuz gün yoktur. (Mektûbât-ı Rabbânî; 1. Cilt, 256. Mektup)
 • Peygamber Efendimiz teşrif ettikten sonra, Müslümanlar için günlerde uğursuzluk diye bir şey kalmadı. (Rûhü’l-Beyân, Tevbe Sûresi-37. Âyet-i Kerîme tefsîri)
 • İnsanlar dînimizin emirlerine uymaz ve günah işlerse yaşadığı zaman dilimi tabii ki kendisine uğursuz gelebilir. Yoksa, hiçbir ay veya gün bizzâtihî olarak uğursuz değildir.

Bir yeri, günü veya herhangi bir şeyi uğursuz saymak İslâm inancında yoktur.Falanca şey bana uğursuz geldi.’ Demek câizdir, bazı şeyler bazı insanlar için uğursuz olabilir.

Ancak genelleme yapmak ve ‘şu şeyde uğursuzluk vardır.’ Demek yanlıştır.

 • İmâm-ı Gazâlî hazretleri buyurdu ki: Uğursuzluğa inanmak şeytandandır.
 • Sahâbîlerden hazret-i İkrime Radıyallâhü ‘anh naklediyor: Resûlullah hiçbir şeyi uğursuz saymaz, gördüğü şeyleri hayra yorardı. (Kaynak: İ. Ahmed)
 • Başka bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: Uğursuzluğa inanan bizden değildir. (Kaynak: Hadîka, Bezzâr)
 • Safer ayı uğursuz mu? Sorusuna bir başka cevap olarak: Yine bir hadîs-i şerîfte Peygamber Efendimiz me’âlen; ‘Müslümanlıkta uğursuzluk yoktur.’ Diye buyurmuştur. (Kaynak: Mektûbât-ı Rabbânî; 3. Cilt, 41. Mektup)
 • İnsanın aklına uğursuzluk düşünceleri gelebilir. Fakat Resûlullah efendimiz bir şeyleri uğursuz sayan kimselerin, ona itibar etmemesini ve işinden geri kalmamasını emretmiştir. (Kaynak: Taberânî)

Safer Ayında Yapılabilecek İbadetler Nelerdir?

Safer Ayi Ne Zaman 2022 Safer Ayi Ugursuz mu 1
Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?

Safer ayında yapılacak ibadetler olarak bazı kaynaklar çeşitli namaz ve dualardan bahseder.

Bunlar nâfile ibâdet olarak yapılabilir ise de, kaza namaz borcu olan kimselerin önce bunları bitirmeye çalışması gerekir. Zira nâfile ibâdetler, farzlardan daha sonra gelir.

Safer ayı ibâdetleri farz değildir ancak 5 vakit namaz kılmak ve kılınmayan farz namazları kaza etmek şarttır.

Safer Ayında Kılınacak Namaz

Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?
Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?

Bazı âlimler Safer ayının son Çarşamba günü 2 rekat namaz kılmayı tavsiye etmişlerdir. Şöyle ki;

 • İki rekât namaz kılınır.
 • Her rekâtta Fâtiha’dan sonra 11 defa İhlâs sûresi okunur.
 • Namazın ardından 11 defa istiğfâr edilir.
 • Sonra 11 kere salevât-ı şerîfe getirilir.

Safer Ayı Namazı 2

Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?
Safer Ayı Ne Zaman 2022? Safer Ayı Uğursuz mu?

Safer ayında hangi ibadetler yapılır? Sorusunun bir diğer cevabı şudur:

 • Safer ayının son Çarşamba gününde 4 rekât namaz kılınır.
 • Her rekâtında Fâtiha’nın ardından 17 defa Kevser sûresi okunur.
 • Sonra 5 defa İhlâs sûresi okunup birer kez de Felâk-Nâs sûreleri ile kırâat tamamlanır.

Safer ayı ne zaman 2022? Safer ayı uğursuz mu? Gibi soruların doğru cevaplarını kaynaklarıyla aktardık. Buna benzer değişik ilmî konular için bizi takipte kalın.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir