Astrolojinin Hayatımıza Kattıkları
Astrolojinin Hayatımıza Kattıkları

Astroloji, yıldızların hesaplanması anlamına gelen Astrologia kelimesinden türemiştir. Türk Dil Kurumu’na göre ise astroloji, yıldız falcılığıdır. Oxford Dictionary ise astrolojiyi ‘’Göksel cisimlerin hareketi sonucunda insan hayatına varsayılan etkilerin incelenmesidir’’ şeklinde tanımlamıştır. Her iki tanımda da astrolojinin insan hayatına doğrudan etki ettiği sonucuna varmak mümkündür.

Astroloji Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Astroloji, evrende var olan gezegenlerin üzerimizdeki etkilerini özel teknikler ve matematiksel formüller aracılığıyla çözülmesini sağlayan simgesel bir dildir. Astrologlar da bahsettiğimiz simgesel dili yorumlayarak astrolojinin hayatımıza kattıkları her şeyi inceler.

Bir bebek dünyaya geldiğinde Zodyak kuşağının resmi çekilir ve kişinin natal haritası çıkarılır. Natal haritası kişinin hayata bakış açısını, ileride kuracağı sosyal ilişkileri, para kazanma potansiyelini, yeteneklerini ve evliliği gibi konulara ışık tutar.

Astroloji güçlü yanlarımızı öğrenmemize yaradığı gibi zayıf yanlarımızın da üstesinden gelmemizi kolaylaştırır. Astrologlar, herkesin doğum haritasında belirttiğimiz bilgilerin bulunduğu söyler.

Doğum haritası analizi yapıldığında ise kişinin hayatı boyunca elde edeceği fırsatları önceden görmesi kolaylaşır. Bu yönüyle astrolojinin kişinin başarılı bir hayat sürmesinde doğrudan etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Hayatın akışında olduğu gibi evrende sürekli değişim ve hareket içindedir. Doğduğumuz andan itibaren gezegenler hareket halinde olduğu için, yaşamımızda evre evre şekillenir. Astrolojinin etkileri de gezegenlerin hareketlerine ve devinimlerine bağlı olarak değişir.

Astrolojinin hayatımıza en önemli katkısı ise kişinin kendini tanımasını kolaylaştırmasıdır. Doğum haritamızda nasıl bir karaktere sahip olacağımız, hayat akışında hangi sorunlarla karşılaşabileceğimiz görülür. Bu sayede karşılaşılması beklenen birçok sorunu önceden bilebilir ve buna göre hazırlanabiliriz.

Dünyadan astroloji biliminden yararlanan devlet adamları, politikacılar, sanatçılar ve milyarderler vardır. Hatta bazı kimseler hayattaki başarısının tümüyle astroloji bilimine dayandığını söyler.

Astroloji Türleri Nelerdir?

Astroloji neredeyse tüm kültürlerde mevcuttur ve dönem dönem farklı türleri ortaya çıkmıştır.

Astroloji türleri şöyledir;

  • Babil Astrolojisi
  • Helenistik Astrolojisi
  • Batı Astrolojisi
  • Çin Astrolojisi

Belirttiğimiz astroloji türleri günümüzde hala etkisini sürdürmektedir. Astrologlar arasında batı, Babil ve Helenistik astrolojisine göre incelemelerini gerçekleştiren birçok kişi vardır.

Babil Astrolojisi Nedir?

Babil astroloji MÖ 2.mileyumda ortaya çıkmıştır. Doğal afetlerin tümüyle göklerden etkilendiği inancını temel almıştır.

O zamandalar sadece 5 gezegen bilindiği için dönemin astrologları da çalışmalarını 5 gezegen üzerinden yürütmüştür. Günümüzde kullanılan 12 burcun temeli Babil astrolojisi zamanında atılmıştır.

Helenistik Astrolojisi Nedir?

Büyük İskender’in Akdeniz’i fethetmesiyle ortaya çıkmıştır. MÖ 1.yüzyıla dayanan Helenistik astrolojisi, yükselen tanımını kullanan ilk astrolojidir. Ayrıca bugün kullandığımız doğum haritası üzerine ilk çalışmalar, Helenistik astrolojisi döneminde yapılmıştır.

Dönemin astrologları, gezegenlerin konumlarını hesaplayarak, kişilerin doğum haritasını çıkartmış ve yorumlamaya çalışmıştır. Helenistik dönemde astrolojinin oldukça popüler olduğunu söyleyebiliriz.

Astrolojinin Hayatımıza Kattıkları
Astrolojinin Hayatımıza Kattıkları

Batı Astrolojisi Nedir?

Helenistik astrolojisinin bir uzantısı olan batı astrolojisi, Zodyak üzerine kurulmuştur. Günümüzde de kullanılan astroloji türü, batı astrolojisidir. Batı astrolojisinde kişilerin doğum haritası çıkartılır ve gezegenlerin konumu, hareketleri ve devinimleri incelenir.

Kişinin doğum saati ve tarihine göre çıkartılan doğum haritasında daha öncede belirttiğimiz bilgiler tahmin edilir. Batı astrolojisi için kısaca astrolojinin hayatımıza kattıklarını incelemek olduğunu söyleyebiliriz.

Çin Astrolojisi Nedir?

Çin astrolojisi, diğer astroloji türlerinden farklı olarak Çin takvimine bağlıdır. Çin astrologları, yorumlamalarını Çin takvimine göre yapar. Bu yönüyle Çin astrolojisinin sadece kendi kültüründe kullanıldığını söyleyebiliriz.

Dünyanın yaygın olarak kullandığı astroloji türü Batı astrolojisidir. Yine de astrologlar, farklı astroloji türlerinden yararlanır. Çin astrolojisinde Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz olmak üzere 12 farklı hayvan vardır.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir