Astroloji ve Bilim
Astroloji ve Bilim

Konu hakkında tanımları doğru anlayarak öğrenmek faydalı olacaktır. Astroloji bilimsel bir alan olmayıp yıldızlar üzerinden geleceği yorumlamak olarak tanımlanır ve genelde bilimin bir alt dalı olarak görülmek istenir.

Bilimin tanımı ise deney ve gözleme dayanarak evrenin incelenmesi ile elde edilen kesin sonuç olup astroloji bu tanım içerisinde günümüzde pek çok astrolog bunu bir meslek olarak yapmaktadır.

İlgili görünse bile deney ve gözlemsel olarak kanıtlanmış bir veri sunmadığı için bilim insanları tarafından bilimin bir alt dalı olarak görülmemektedir.

Astroloji Neden Bilim Olarak Görülmek İstenir

Bilim dünyada kabul gören ve ispatlanan pek çok (fen, matematik, Psikoloji) alt dalları temsil etmektedir. Bu saygınlığı görmek isteyen ve kendince ispatlamaya çalışan astroloji amacına halen ulaşamamıştır.

Astrolojinin bilim dalı olabilmesi için;

 • Deney ve gözlemler ile sonuç elde edilmeli
 • Evrensel ve tek doğru üzerinedir.
 • Sistematik bir şekilde sürdürülebilir olmalı ve değişkenliğe açıktır.
 • Pratik uygulamaları ile canlılar alemine olumlu katkılar sunmalı
 • Disipliner bir bütünselliği olmalı
 • Eğitim ile diğer nesillere aktarılmalıdır.
 • Geçerliliği olmalı ve kesin yargı içermelidir.
 • Şüphe ve sezginin bilimsellikte yeri yoktur.

Astroloji bu alanların hiç birinde kabul görmüş ve kanıtlanmış bir veriye sahip olmadığı için bilim dalı olarak görülmemektedir.

Hangisi Tercih Edilmeli

Gerçek ve gerçekliği yansıtan kanunların tümü olarak bilimi tercih etmek daha doğru bir karar olmakla beraber insanların çoğu müspet ilimlerin yanında soyut kavramların hayattaki etkilerine de inanmaktadır.

Bu inanç tarzını sorgulamak göreceli bir kavram olmaktadır. Geçerliliği henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış ve belki de gelecekte kanıtlanacak olma ihtimali olan bilinmezlikler astrolojiyi hep gündemde tutmaktadır.

Hindistan astroloji alanında en iyi ülke olarak bilinmektedir ve Hintliler astroloji aracı olarak güneş, yıldız ve gezegenlerin tümünden faydalanmaktadır. Bir de batı astrolojisi vardır.

Astroloji alanında Hindistan ve batının kullandığı yöntemler aynı olsa bile her iki astroloji yöntemi kendi aralarında çelişkiler ve farklılıklar ile doludur. Bu farklılıklar astrolojinin bilim dalı olmadığının nedenleri arasında açıklanabilir.

 • Tarihin eski çağlarından beri süre gelen astroloji çalışmaları
 • Ölüm/ hayat, zenginlik/ fakirlik, karı/koca gibi zıtlıkları barındıran ve 12 burcu temsil eden Babil Astrolojisi
 • Horoskopik astrolojiyi ilk kullanan Helenestik astroloji
 • Zodyak üzerine kurulu, günümüzde de kullanılan ve helenistik astrolojinin devamı olarak gelişen Batı astrolojisi günümüz astrolojisine de yön vermiştir.
Astroloji ve Bilim
Astroloji ve Bilim

Astroloji Alanları

Astroloji gökyüzündeki yıldızlar veya güneş sisteminin hareketlerini izleyerek geleceğe dair yorumlarda bulunmak olup insanların çoğu

 • Doğal afetler
 • Şans yönlendirmesi
 • Kariyer, şan, şöhret
 • Mal mülk sahibi olmak gibi konular için astrolojiden faydalanma yoluna gitmiştir.

​​​Yıldızlar, gezegenler ya da güneş sistemi astrolojinin ana kaynaklarıdır. Astroloji bu kaynakları kullanarak, bunların anlık, saatlik, günlük, mevsimsel hareketlerini izleyerek bu takiplerden yorumlar çıkararak bireyleri etkileri altına almayı başarmıştır. Bireysel yorumlamalar dışında ülkelerin, toplumların geleceklerini de yine aynı şekilde astroloji

Sonuç

Geçerliliği her zaman devam edecek olan bilim ve hep şüphe ile bakılacak olan astroloji hakkında yer alan yazımız bu konuyu araştıranlar için aydınlatıcı olacaktır. Bir biri ile hem bağlantılı hem de bağlantısız astroloji ve bilim kuramı gelecekte nasıl bir yol alacaktır bilinmez.

Günümüzde astroloji ile ilgilenen ve bu işi meslek olarak yapan kişiler vardır. Bilim ve astroloji ortak payda da buluşacak mı bilinmez ama bir dip not olarak astrologları astronotlarla karıştırmamak gerekir.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir