Sosyal Medya Düzenlemesi Nedir?
Sosyal Medya Düzenlemesi Nedir?

Dünya genelinde teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak internet oranının ve çevrimiçi ortamların sayısının artmasıyla bu alanların istismara açık olmalarına da neden oluyor. Bu hususta Sosyal Medya Düzenlemeleri, son zamanlarda gündemde kalmaya devam ediyor.

Bu yazımızda gündemi meşgul eden Sosyal ağ sağlayıcısı ve Sosyal medya düzenlemesi nedir bunları inceleyeceğiz.

Sosyal Medya Düzenlemesi Nedir?

Sosyal medya düzenlemesi: Başta Avrupa ülkeleri olarak birçok devlet internet üzerinden faaliyet gösteren platformlarda işlenen suçları kendi iç hukukuna göre yaptırım uygulamak adına yapılan yasal düzenlemeler demektir.

Türkiye’de de 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ile ilgili kanunla çevrimiçi olan ortamlara ilgili düzenlemeler hedeflenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen kanun ile sosyal medya ve çevrimiçi ortamlarda oluşabilecek suçları önlemek amacıyla için kanun düzenlemesi yapıldı.

Kanun ile internet ortamında yapılan suçların ve kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal edilmesi durumunda gerekli cezalar artık verilecektir

Sosyal Ağ Sağlayıcısı Nedir?

TBMM tarafından kabul edilen 7253 sayılı kanun ile internet kanunda sosyal sağlayıcı kavramı getirilmiş oldu. Sosyal ağ sağlayıcısı sosyal etkileşim kullanıcıların İnternet ortamında ses görüntü konum gibi içerikler oluşturulmasına ve görüntülenmelerine imkan veren gerçek ve tüzel kişiler olarak biliniyor.

Sosyal ağ sağlayıcı kavramı internet kanunu ile beraber internet ortamında yapılan paylaşımlardan sorumluluk almasını sağlamıştır. Sosyal sağlayıcısı internet ortamında kullanıcıların türkü bilgi veri sağlayarak hizmet veriyor.

Sosyal Ağ Sağlayıcısının Yükümlükleri

7253 saylı internet kanunu ile beraber sosyal ağ sağlayıcıları yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükler ortaya çıkmıştır.

Bu yükümlülükler şunlardır;

  • Temsilci atama yükümlülüğü
  • Başvurulara yanıt verme yükümlülüğü
  • Rapor verme yükümlülüğü
  • Verilerin Türkiye’den muhafazası yükümlülüğü
  • Erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması yükümlülüğü gibi hükümlü türlerini yerine getirmesi şartı getirildi.

İnternet kanunu ile beraber sosyal ağ sağlayıcı kavramı bir süje olarak tanımlanmış ve bazı yetkilerin alınması için öngörülerde bulunmuştur.

Temsilci Atama Yükümlüğü

7253 sayılı internet kanunu ile sosyal sağlayıcılarına getirilen yükümlülüklerden en önemlisi temsilci atama yükümlülüğü olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal ağ sağlayıcıların sunmuş olduğu hizmetler için en az bir gerçek kişi veya tüzel kişi temsilci belirleme yükümlülüğü getirilmiştir. Sosyal ağ temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu kılınmıştır.

Söz konusu temsilci bilgi ve iletişim kurumu erişim sağlayıcıları birliği tarafından kendisine iletilen tebligat ve bildirim taleplerinin gereğini yapar. Temsilciler internet kanunu kapsamında yapılacak olan başvuruları cevaplandırılması gerekiyor.

Sosyal medya temsilcisinin iletişim bilgilerinin kolay bir şekilde erişebilmesi için internet sitesinde de yayınlama yükümlülüğü de getirilmiştir. Bu düzenleme ile yurtdışından Türkiye’de sosyal sağlayıcı hizmetleri platformların kişinin hak ve ihlallerine karşı ilgili taleplerinde yanıtlamasını sağlamıştır.

Başvurulara Yanıt Verme Yükümlülüğü

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yurtiçi yurtdışı kaynaklı olarak hizmet veren sosyal ağ sağlayıcıları internet kanunu ile kişilerin bazı hakları korunmuş oldu.

İnternet kanunu sayesinde kişinin haklarının ihlali, özel hayat gizliliği ihlali ilgili başvurular 48 saat içerisinde olumlu veya olumsuz bir şekilde cevap verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Sosyal ağ sağlayıcıları temsilciliğine gelen başvuruları kısa sürede cevap verme yükümlülüğü bulunuyor.

Sosyal Medya Düzenlemesi Nedir?
Sosyal Medya Düzenlemesi Nedir?

Rapor Verme Yükümlülüğü

Yurtiçi ve yurtdışından sosyal ağ sağlayıcı ile hizmet veren çevrimiçi internet platformlarının içeriklerle ilgili rapor verme yükümlülüğü getirilmiştir.

İnternet kanunu ile beraber sosyal ağ sağlayıcıları tarafından 6 aylık periyotlarla içerikler ve içerikleri ilişkin paylaşımların raporlanması yükümlülüğü bulunuyor.

Ayrıca kişiler tarafından yapılan başvurular ilişkin raporlar da sosyal ağ sağlayıcısının internet web sitesinden yayınlama yükümlülüğü de öngörülmüştür.

Sosyal Medya Düzenlemesi Nedir sorusuna cevaben, Sosyal medya düzenlemesi nedir? Kapsamı, dayanağı, yükümlülükleri ve getirdikleri ile ilgili yazımız da konu hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir