Mavi Diploma Veren Üniversiteler
Mavi Diploma Veren Üniversiteler

Mavi diploma, eğitim hayatlarını yurt dışında devam ettirmek ve kariyer yapmak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilen bir diplomadır.

Ancak bu diplomayı alabilmek için mavi diploma veren üniversitelerde eğitimlerini tamamlamaları ve diplomayla birlikte bahse konu dosya ekini alması gerekmektedir.

Dosya eki olarak da adlandırılan mavi diploma, Türkiye’de 80’den fazla üniversite tarafından verilmektedir.

Avrupa ülkelerinde eğitim almak için dünyanın her yerinden öğrenci talepte bulunur. Bunun nedeni Avrupa ülkelerinde bulunan üniversitelerin büyük prestijlere sahip olmasıdır.

Ancak çocuklar küçük yaştan itibaren gönderilmemesi ve bu üniversitelerin, öğrencilerin kabul edilme prosedürlerinin oldukça zor olması sebebiyle problemlerle karşılaşmak oldukça olağandır.

Karşılaşılabileceğiniz problemleri minimuma indirmek amacıyla Mavi Diploma arşivlerine sahip olan okullarda eğitim almak problemleri en aza indirecektir.

Mavi diploma; Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde olduğu gibi Avrupa Konseyi tarafından akredite edilen üniversiteler den mezun olduktan sonra alınan diplomalar da ek niteliğidir.

Öğrencinin bu üniversitelerden almış olduğu diploma ve eğitim Avrupa Ülkelerinde geçerlilik olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de de bazı üniversiteler de akreditasyon kapsamındadır. Mavi diploma alabilmek için akredite üniversitelerinden birinden mezun olmak gerekir.

Yükseköğretim diploması alabilmek için alınan eğitim seviyesi, mavi diploma için tamamlayıcı bir belgedir. Diplomalara ek olarak verilen mavi diploma açıklayıcı ve tamamlayıcı belge olarak kabul edilir.

Mavi diploma, üniversiteden mezun olduktan sonra alınan eğitimlerin diğer ülke ve eğitim sistemleriyle tanıtılmasına yardımcı olur. Buna ek olarak mezun olan öğrencinin almış olduğu derece, düzeyi, içerikleri ve mesleki yetkinlikler hakkında da detaylı bilgileri bu belgede bulabilirsiniz.

Akredite üniversitelerinden mezun olan öğrencilere ücretsiz olarak verilen mavi diploma, dünya genelinde en çok kullanılan dil olan İngilizce olarak verilmektedir.

Avrupa’daki üniversitelerde lisans ve yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler, Mavi diploma veren okullarda okuyabilir ve daha sonra Avrupa’daki ülkelerindeki üniversitelerde eğitimlerine devam edebilirler.

Türkiye’de de bu faaliyette eğitim veren birçok okul bulunur. Bunlara ek olarak dünya genelinde en fazla tercih edilerek kullanılan İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca bu sınavlar uluslararası standartlara göre yapılır.

Mavi Diploma Avantajları Nelerdir?

Mavi Diploma Avantajları Nelerdir?
Mavi Diploma Avantajları Nelerdir? | Mavi Diploma Veren Üniversiteler

Mavi diploma, Avrupa’da okuyan öğrencilerle Türkiye’deki öğrenciler arasındaki seviyelerin eşitlenmesinde büyük öneme sahiptir. Mavi diploma çalışmaların ayrıntılı bir şekilde tanımını yaparken eğitimin tamamlanması için yeterlilik seviyesini de mavi diploma gösterir.

Mavi diplomanın en önemli avantajları arasında akademik niteliklere ek olarak yüksek öğretim kurumları ve işverenler tarafından da uluslararası düzeyde tanıtılmasını da artırır.

Mavi diplomaya sahip bireylerin yurt dışında çalışması ve daha fazla erişime ulaşabilmesini kolaylaştırır. Mavi diplomaya sahip olan öğrenciler kariyerlerini Avrupa’da başlamalarında önemli bir referans olur.

Mavi diplomanın avantajları;

 • Mavi diplomaya sahip olan bireyler yurt dışında yüksek lisans eğitimini Avrupa’da bulunan üniversitelerle denk olması sebebiyle diğer öğrencilere göre daha kolay bir şekilde alır.
 • Avrupa’nın herhangi bir üniversitesinde eğitimine devam edebilir.
 • Eğitim süresi boyunca elde edilmiş akademik ilerlemeler ve nitelikler kazanabilir. Buna ek olarak iş bulmaları daha kolaydır.
 • Mavi diplomaya sahip olan bireylerin başarıları ve nitelikleri tarafsız şekilde temsil edilir.
 • İşe alımlarda büyük kolaylık sağlar.
 • Avrupa ve diğer ülkelerde yüksek lisans eğitimlerine daha kolay şekilde erişim sağlar.

Mavi Diploma Nasıl Alınır?

Mavi Diploma Nasıl Alınır?
Mavi Diploma Nasıl Alınır? | Mavi Diploma Veren Üniversiteler

Ekim 1999’da Bologna sürecinin parçası olan ve 47 ülkenin katılımıyla son halini almıştır. Eğitim süresi boyunca Avrupa birliğine üye olan devletlere ek olarak bu süreç içinde bulunan tüm ülkelerde mavi diploma geçerlidir.

Bu sayede öğrenciler tercih ettikleri üniversitelerde okuyabilir ya da kariyer yapabilirler.

Yükseköğretim Kurumu tarafından 2005 yılında hazırlanmış yönetmeliğe göre Türkiye’de öğretim gerçekleştiren bütün üniversitelerin denetlenebilir seviyeye getirilmiştir.

Bu karar neticesinde üniversiteler mavi diploma verme yetkisi kararlaştırılmıştır. Türkiye’de üniversitenin mavi diploma verebilme yetkisi alabilmesi için çok uluslu eğitim programı vermesi gerekmektedir.

Mavi diplomaya sahip bir üniversitede okumak en önemli ayrıcalıktır. Türkiye’de birçok üniversite mavi diploma verir.

Bu konuda dikkat edilecek en önemli konu ise mavi diploma verme yetkisi bulunan üniversitede okuma ayrıcalığına sahip olmaktır.

Avrupa’da hem eğitim hayatına devam etmek hem de kariyerini Avrupa’da sürdürmek isteyen bireyler mavi diploma veren üniversitelerde eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli konu, mavi diploma veren üniversitelerde eğitimlerinizin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir.

Peki; Türkiye’de Mavi Diploma Veren Üniversiteler hangileridir? gelin hemen sıralayalım.

Türkiye’de Mavi Diploma Veren Üniversiteler

Türkiye’de Mavi Diploma Veren Üniversiteler
Türkiye’de Mavi Diploma Veren Üniversiteler

Mavi diploma verme yetkisine sahip olmak için çoklu dille eğitim verme zorunluluğu bulunmaktadır. Mavi diplomada dikkat edilecek bir diğer konu ise üniversitenin başarılarıdır.

Mavi diploma verme yetkisine sahip olmak için Avrupa Birliği Eğitim komisyonu tarafından belirlenmiş standartlara göre uygun eğitimlerin verilmesi gerekir.

Avrupa Birliği Eğitim komisyonu üniversitenin “mavi diploma verir” yetkisi verebilmesi durumunda öğrenciler mavi diploma almaya hak kazanmaktadır. Türkiye’de bu standartları karşılayan ve mavi diploma verme yetkisine sahip birçok üniversite bulunmaktadır.

Türkiye’de mavi diploma veren üniversiteler ise şu şekildedir:

 1. Atılım Üniversitesi,
 2. Adıyaman Üniversitesi,
 3. Adnan Menderes Üniversitesi,
 4. Kilis 7 Aralık üniversitesi,
 5. Muş Alpaslan Üniversitesi,
 6. Kırıkkale Üniversitesi,
 7. Karamanoğu Mehmetbey Üninversitesi,
 8. Trakya Üniversitesi,
 9. Kafkas Üniversitesi,
 10. 19 Mayıs Üniversitesi,
 11. Özyeğin Üniversitesi,
 12. Celal Bayar Üniversitesi,
 13. Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
 14. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,
 15. Bozok Üniversitesi,
 16. İnönü Üniversitesi,
 17. İstanbul Arel Üniversitesi,
 18. Uşak Üniversitesi,
 19. İstanbul Bilgi Üniversitesi,
 20. Hacettepe Üniversitesi,
 21. Gümüşhane Üniversitesi,
 22. Okan Üniversitesi,
 23. Başkent Üniversitesi,
 24. Erciyes Üniversitesi,
 25. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi,
 26. İstanbul Aydın Üniversitesi,
 27. Ordu Üniversitesi,
 28. Çukurova Üniversitesi,
 29. 9 Eylül Üniversitesi,
 30. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,
 31. Mersin Üniversitesi,
 32. Mustafa Kemal Üniversitesi,
 33. Dumlupınar Üniversitesi,
 34. Fatih Üniversitesi,
 35. İstanbul Üniversitesi,
 36. Gaziantep Üniversitesi,
 37. Maltepe Üniversitesi,
 38. Niğde Üniversitesi,
 39. Afyon Kocatepe Üniversitesi,
 40. Bülent Ecevit Üniversitesi,
 41. Beykent Üniversitesi,
 42. Düzce Üniversitesi,
 43. Nevşehir Üniversitesi,
 44. Bahçeşehir Üniversitesi,
 45. Uludağ Üniversitesi,
 46. Balıkesir Üniversitesi,
 47. Çağ Üniversitesi,
 48. Atatürk Üniversitesi,
 49. Balıkesir Üniversitesi,
 50. Koç Üniversitesi,
 51. Akdeniz Üniversitesi,
 52. Karabük Üniversitesi,
 53. Kocaeli Üniversitesi,
 54. Fırat Üniversitesi,
 55. Karabük Üniversitesi,
 56. Gazi Üniversitesi,
 57. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,
 58. Pamukkale Üniversitesi,
 59. Namık Kemal Üniversitesi,
 60. Yaşar Üniversitesi,
 61. Süleyman Demirel Üniversitesi,
 62. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
 63. Marmara Üniversitesi,
 64. Yaşar Üniversitesi,
 65. İzmir Ekonomi Üniversitesi,
 66. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
 67. Ege Üniversitesi,
 68. Anadolu Üniversitesi,
 69. Bilkent Üniversitesi,
 70. Karadeniz Teknik Üniversitesi,
 71. Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi,
 72. Sabancı Üniversitesi,
 73. Orta Doğu Teknik,
 74. Ege Üniversitesi.

Mavi Diploma Hangi Ülkelerde Geçerli

Mavi Diploma Hangi Ülkelerde Geçerli
Mavi Diploma Hangi Ülkelerde Geçerli | Mavi Diploma Veren Üniversiteler

Mavi diploma Avrupa Birliği ülkeleri ve birçok diğer ülkede de geçerliliğini koruyan üniversitelerde geçerlidir.

Uluslararası tanınırlık ve geçerliliğini sürdüren mavi diplomanın geçerli olduğu Avrupa ülkeleri şu şekildedir:

 1. Avusturya,
 2. Almanya,
 3. Malta,
 4. Belçika,
 5. Bulgaristan,
 6. Hollanda,
 7. Portekiz,
 8. Polonya,
 9. Lüksemburg,
 10. İspanya,
 11. İrlanda,
 12. İsveç,
 13. Finlandiya,
 14. Fransa,
 15. İtalya,
 16. Litvanya,
 17. Romanya,
 18. Macaristan,
 19. Letonya,
 20. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
 21. Estonya,
 22. Danimarka,
 23. Çekya,

Mavi Diploma Çok Önemli Mi?

Mavi diploma ya da diğer ismiyle diploma eki, eğitimini başarıyla tamamlayan ve diplomayı hak eden öğrencilerin mezun oldukları dönemlerde eğitimlerinin içeriğinde yer alan uluslararası belgedir.

Mavi diplomaya sahip olmak yurt dışına çıkmak için zorunlu olmasa da fayda sağlayacak bir belgedir.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir