İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nedir?
İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?

İthalat nedir? Sorusuna en basit tarifiyle şu şekilde cevap verebiliriz;

ithalat bir diğer adıyla dış alım, bir eşyanın başka bir ülkeden satın alınması ve alınan bu eşyanın ülkeye getirilmesi şeklinde ifade edilebilir.

Daha da detaylandıracak olursak; ithalat nedir?

İşte detaylar…

İthalat Nedir?

İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?
İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?

İthalat bir eşyanın ülke dışından vergileri ödenerek ya da ödenmeksizin geçici veyahut kat’i olarak ülkeye sokulması işlemine verilen bir isimdir.

İhracatın tam zıttıdır. Ve ihracat ile birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini düzenler. Fakat bazen ikisi karıştırılabiliyor. Yazımızın ilerleyen kısımlarında tüm bunlardan bahsedeceğiz.

Ama öncesinde ithalat nasıl yapılır? Sorusunu yanıtlamakta fayda var. 

İthalat Nasıl Yapılır? 

İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?
İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?

İthalat, kat’i ithalat ve geçici ithalat olmak üzere iki şekilde yapılır. İkisi bazı konularda birbirinden farklılık gösterir ve bünyesinde farklı kuralları barındırır.

Ayrıca ithalat ya da İhracat yapmak için mutlaka Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmalıdır. Bu başvurular için ise gerekli belgeler toplanmalıdır.

Başvuru sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha sonra gerekli izinler alınarak alınacak ya da satılacak mallar gümrüğe bildirilmelidir. Ardından gümrük beyannamesi imzalanmalıdır.

Gümrükte gerekli kontroller sağlandıktan sonra mallar yüklenir ve satın alma/satış işlemleri tamamlanır.  Şimdi de Kat’i ithalat ve geçici ithalatı açıklığa kavuşturalım. 

Kat’i ithalat nasıl yapılır?

Kat’i İthalat Nasıl Yapılır? 

İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?
İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?

Kat’i ithalat şu şekilde yapılır; gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi” adı verilen kurallar vardır. İşte kat’i ithalat bu kurallar çerçevesinde yapılır.

Bir eşyanın serbest dolaşıma girebilmesi için yalnızca ithalatta alınması lazım gelen vergilerin ödenmesi yeterli olmayacaktır. Alınacak eşya için geçerliliği bulunan ticaret politikası önlemlerinin de uygulamaya konulması ve eşyanın ithali adına öngörülen diğer işlemlerin de yerine getirilmesi gereklidir.

Geçici İthalat Nasıl Yapılır? 

İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?
İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?

Geçici ithalat ise eşyanın ülkeye giriş yapmasından bir süre sonra tekrardan yurt dışına gönderilmesi demektir.

Geçici ithalat şu şekilde yapılır; gümrük mevzuatında “dahilde işleme rejimi” adı verilen birtakım kurallar söz konusudur. İşte geçici ithalat bu kurallar çerçevesinde yapılır.

Eğer ki alınan bu eşya ülkede kaldığı süre zarfı içerisinde herhangi bir işlem ya da işçilik görecekse işte o zaman eşyanın yurda girişi ve çıkışıyla alakalı yapılması gereken işlemler “dahilde işleme rejimi” kuralları doğrultusunda yapılır.

Lakin bu eşya için herhangi bir işlem ya da işçilik yapılmayacaksa ve bir değişikliğe uğramadan direkt yurt dışı edilecekse uygulanacak kurallar daha farklıdır. Bu kurallara “geçici ithalat rejimi” adı verilir.

Geçici ithalat nasıl yapılır? Sorusuna ise bu şekilde cevap verebiliriz.

İthalat Ve İhracat Farkı Nedir?

Ithalat Nedir Ithalat Ihracat Farki Nedir 5
İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nedir?

İthalat ve ihracat farkı nedir? Sorusunu ise şöyle yanıtlayabiliriz;

 • İthalat ve ihracat birbirlerinin tam tersidir,
 • İthalat bir eşyanın yurt dışından satın alınarak ülkeye alınmasıdır. İhracat ise bir eşyanın yurt dışına para karşılığında satılması işlemidir, 
 • İthalat ve ihracatın bir mal olabileceğinin yanı sıra hizmet de olabilir, 
 • İthalat dış alım, ihracat ise dışsatım olarak ifade edilir ve bilinir, 
 • İthalat işlemini yapan kişi ya da kurumlara ithalatçı, İhracat işlemini yapan kişi ya da kurumlara ise ihraççı adı verilir.

Peki, kimler ithalat yapabilir?

Kimler İthalat Yapabilir? 

İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?
İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nelerdir?

Hukuken baktığımızda vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişiler mevzuat hükümleri uyarınca ithalat işlemi yapma hakkına sahiptir. Şayet vergi numarasına sahip değilseniz vergi dairelerine başvurarak vergi numarasına sahip olabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki bazı istisnai durumlarda da vergi numarası olmaksızın ithalat yapılabildiğini belirtmek isteriz;

 • Özel anlaşmalara bağlı yapılan ithalat işlemleri, 
 • Kitap ve bir diğer yayınların ithalat işlemi, 
 • Türkiye’de açılmış olan uluslararası sergi ve fuarlarda perakende satış izni olan malların ithalat işlemi. 

İşte bu gibi istisnai durumlarda vergi numarasına sahip olmanız gerekmiyor. 

Yazımızı sonlandırmadan Türkiye olarak neler ithal ediyormuşuz bunu da inceleyelim. 

Türkiye’nin İthal Ettiği Ürünler Nelerdir? 

İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nedir?
İthalat Nedir? İthalat İhracat Farkı Nedir?

Türkiye’nin ithal ettiği ürünler 02.09.2022 tarihi itibariyle şu şekildedir;

 • Hayvan yemi (1.407 milyon dolar karşılığında), 
 • Bitkisel yağ (888 milyon dolar karşılığında), 
 • Un (695 milyon dolar karşılığında), 
 • Kakao-Çikolata (158 milyon dolar karşılığında), 
 • Kahve, çay ve baharat sektörü ise (132 milyon dolar karşılığında). 

İşte tüm bu sektörler Türkiye’nin en çok ithalatını yaptığı sektörlerin başında gelmektedir.

İçeriğimizi sonlandırıyorken ithalat nedir? İthalat ve ihracat farkı nedir? Sorusuna aktaracaklarımız bu şekildedir. 


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir