Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?
Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?

Karbon nötr nedir? Karbon nötr nasıl olunur? Soruları bugünkü içeriğimizin ana konusu.

Şayet karbon nötrün basit bir tanımını yapacak olur isek şunları söyleyebiliriz; karbon nötr, karbondioksit emisyonlarını karbon dengeleme aracılığı ile uzaklaştırmak ya da tamamen ortadan kaldırmaktır.

Böylelikle karbon sonrası ekonomiye geçiş adına net sıfır karbondioksit emisyonlarına ulaşmayı belirtir.

Daha da detaylandıracak olursak; karbon nötr nedir? İşte detaylar…

Karbon Nötr Nedir?

Karbon Notr Nedir Karbon Notr Nasil Olunur 2
Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?

Karbon salımını düzenlemek isteyen bütün kurumlar belli başlı çözüm yollarına gitmektedir. İşte bu çözüm yollarından biri de karbon nötrdür. Karbon nötr tanımı ile karbon nötr ülke ve karbon nötr şirket gibi uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. 

Az önce de bahsettiğimiz gibi karbon nötr, karbon emisyonlarının dikkate alınarak karbon salımının dengelenmesi işlemidir. 

Karbon nötr, iklim değişikliği ile mücadele konusunda önemli bir role sahiptir. Bu yüzden pek çok ülke bu hususta kolları sıvamış vaziyettedir.

20 şehir Karbon Nötr Şehirler Birliği çatısı altında birleşerek emisyon azaltımı hususunda çok ciddi hedefler ortaya koymuştur.

Peki, karbon nötr nasıl olunur?

Karbon Nötr Nasıl Olunur? 

Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?
Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?

Karbon nötr olmak için gerekli olanlar şunlardır;

  • Hedef koymak, 
  • Bu hedefi gerçekleştirmek, 
  • Raporlamak, 
  • İş birliği yoluna gitmek, 
  • Düzenlemelerde bulunmak, 
  • Finansal mekanizmalar sağlamak, 
  • Teknolojiye yönelik yatırımlarda bulunmak, 
  • Çözümü doğada aramak. 

Şimdi de bunları tek tek açıklığa kavuşturalım. 

Hedef Koymak 

Ulaşılabilir, şeffaf ve gerçekçi hedefler koymak karbon nötrlemek adına kurumların atması gereken en ilk adımdır. 

Bu Hedefi Gerçekleştirmek

Hedef koymak kadar o hedefi gerçekleştirmek de oldukça önemlidir. Çünkü koyulan hedefi gerçekleştirmek birtakım girişimler neticesinde olur.

Böylelikle yeni fikirler ve yeni girişimler birbirini doğuracaktır. 

Raporlamak 

Hedefi gerçekleştirdikten sonraki en önemli aşama karbon emisyonunun düzenli bir biçimde raporlanmasıdır. 

İş birliği Yoluna Gitmek 

Farklı paydaşlar arasında iş birliği yoluna gitmek karbon emisyonunu ciddi oranda azaltacaktır. Hem ne demişler; “Birlikten kuvvet doğar.” 

Düzenlemelerde Bulunmak 

Bilhassa fosil yakıta bağımlı olan sektör veya sektörlerin bir an önce aksiyon alması için hükümetler tarafından birtakım düzenlemeler yapılması gerekiyor.

Karbon ticareti, karbon fiyatlaması ve karbon vergisi çeşitli uygulamalar farklı ülke ve farklı sektörlerde hızla yaygınlaşmaktadır. 

Finansal Mekanizmalar Sağlamak 

Yüksek maliyet gerektiren projelerin hayata geçirilmesinde finansal destek oldukça değerli.

Özellikle de iklim değişikliği ile mücadele konusunda finansmanı için tasarlanan yeşil/sürdürülebilir tahvil gibi yenilikçi özelliğe sahip ürünler bu hususta çok büyük fark yaratmaktadır. 

Teknolojiye Yönelik Yatırımlarda Bulunmak 

Üretim aşamasından ulaşıma kadar pek çok alanda düşük karbonlu teknolojilere yönelik yatırımlar yapmak karbon nötr olmak için çok mühimdir. 

Çözümü Doğada Aramak 

Doğayı korumak, arazi kullanımı, ağaçlandırma ve deniz temizliği gibi konular karbon nötrlemede çok değerli bir konuma sahiptir.

İşte bu yüzden bu tarz konular üzerinde hassasiyetle durulması gerekir.

Karbon Pozitif Ne Demek? 

Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?
Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?

Karbon pozitif ne demek? Sorusuna şu cevabı verebiliriz; doğrudan ya da dolaylı olmak üzere atmosferdeki karbon miktarını azaltmaya karbon pozitif denir.

Örnek verecek olur isek; ağaç dikmek, atmosfer karbon oranını doğrudan azaltırken; temiz enerji kullanmak ve aynı enerjinin üretilmesi adına yakılacak olan fosil yakıtların kullanımını engellediği için de atmosferde bulunan karbonu dolaylı olarak azaltır. 

Karbon Nasıl Ölçülür? 

Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?
Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?

Karbon rakamlarla ifade edilen bir kavramdır. Kişilerin birincil ve ikincil olmak üzere atmosfere salmış olduğu karbondioksitin hacimsel karşılığı karbon ayak izi dediğimiz kavramın sayısal değerini veriyor.

Karbon ayak izi hesaplaması için çok fazla sayıda karmaşık formül mevcuttur.

En basit formülü verecek olursak da;

Karbon ayak izi=Yakıt Tüketimi x Emisyon Faktörü

Bu arada yakıt tüketiminden kastımız aracınızın yakmış olduğu yakıt değildir. Gün içerisinde attığınız her adımda kullanmış olduğunuz ürünlerin karbon ayak izi de yakıt tüketimine dahildir. 

Bahsettiğimiz formülleri ülkelere göre ayıran yaklaşımlar da mevcuttur. Bazı uzmanlar ülkelerin karbon ayak izinin de hesaba katılması yönünde hemfikir. 

Ayrıca yeri gelmişken şunu da belirtelim; karbon izi en yüksek olan şehirler Amerika, Çin ve Güney Kore sınırları içerisindedir. 

Sıfır Karbon Ayak İzi Nedir? 

Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?
Karbon Nötr Nedir? Karbon Nötr Nasıl Olunur?

Sıfır karbon ayak izi nedir? Sorusunu da yanıtlayarak içeriğimizi sonlandıralım.

Sıfır karbon ayak izi, karbon ayak izinin sıfıra indirgenmesidir.

Yani atmosfere hiçbir şekilde karbon emisyonlarının olmadığı, binanın ya da kentin enerjisinin tamamıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı ortamların olduğu yerler sıfır karbon ayak izi olarak ifade edilir. 

İçeriğimizi sonlandırıyorken; karbon nötr nedir? Karbon nötr nasıl olunur? Sorularına açıklık getirdik. 


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir